12 maja Logo dla psychologa Marty Seweryńskiej-Kępy „W zaufaniu”

Logo dla firmy W zaufaniu Marta Sewerynska-Kepa zrealizowane przez studio graficzne anemon przyklad realizacja portfolio